• Telefon: +36 (33) 542 400
  • Email: info@summit-dv.hu
  • Cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 35.

Minőségpolitika

A Summit D&V Kft. által végrehajtott részegység összeszerelésnek és a végzett szolgáltatásnak meg kell felelnie a megrendelőink, valamint az ISO/TS 16949:2009 szabvány követelményeinek.

A Summit D&V Kft. termékei és szolgáltatásai útján biztosítja a vevő által ELŐÍRT MINŐSÉGET, a JIT, SILS rendszerű (Just In Time, Sequenced In-Line Supply) pontos szolgáltatást, valamint a vállalt határidők betartását. Cél  az, hogy a jelenlegi szerződések teljesítése a meglévő vevőknél egy újabb megrendeléshez vezessen, valamint az autóiparban megszerzett jó hírnévvel tovább bővüljenek a partneri, ill. vevői kapcsolatok.

 

A minőség folyamatos fejlesztése és ösztönzése a Summit D&V Kft. vállalatirányítási politikájának fontos eleme. Egyértelmű minőségi elvárások lettek kialakítva a beszállítók, alvállalkozók felé. Kiválasztásuknál alapkritérium, hogy rendelkezzenek minőségirányítási rendszerrel és annak tanúsításával. E mellett a beszállítók folyamatos fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet a cég, melynek során a kölcsönösen kialakított jó partneri kapcsolat nélkülözhetetlen.

 

A megfelelő minőségre épített piaci pozíciók állandó javításával olyan jövedelmezőség elérése a cél, amely lehetővé teszi a munkavállalók munka-körülményeinek, feltételeinek fejlesztését – ezzel növelve megelégedettségüket. Az egyre éleződő piaci versenyben a Summit D&V Kft. minden alkalmazottjának feladata és felelőssége, hogy saját minőségi munkájával segítse a vállalkozás VERSENYKÉPESSÉGének megőrzését és növelését. Ennek érdekében a vezetés elkötelezett az alkalmazottak megfelelő kiválasztására, képzésére, a minőségszemlélet formálására, folyamatos továbbfejlesztésére.

 

A fejlesztési irányelvek kiemelkedő fontosságú eleme a minőségpolitika, amelyet valamennyi munkatárs ismer és magáénak érez. A piacon csak jó minőségű szolgáltatással lehet versenyben maradni, ennek megfelelően meghatározásra kerültek a mérhető minőségcélok, amelyek alapján a cégvezetés törekszik a folyamatok, üzemkialakítások optimalizálására és azok rendszerszemléletű működtetésére.

 

Oktatások biztosítják, hogy a minőségpolitika mondanivalója minden dolgozói szintre eljusson, szem előtt tartva a BIZTONSÁGOT, ami a minőségi munka egyik alapeleme.

Csak azok a munkavállalók számíthatnak a vezetés támogatására, akik megbízható, önellenőrző, az előírásokat maradéktalanul megtartó munkával, javaslatokkal és konstruktív kezdeményezéssel segítik a Summit D&V Kft. céljainak megvalósulását.

 

A Summit D&V Kft. valamennyi alkalmazottja köteles a minőségirányítási rendszerben megfogalmazottakat – a kapcsolódó munkaköröket ellátó dolgozókkal együttműködve – saját munkájában alkalmazni.