• Telefon: +36 (33) 542 400
  • Email: info@summit-dv.hu
  • Cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 35.

Vállalati filozófia

A Sumitomo Üzleti Filozófiája

A Sumitomo Vállalatcsoport Vállalatvezetési Alapelvei és Tevékenységeire vonatkozó Iránymutatásainak alapja a Sumitomo Üzleti Filozófiája, amely a Sumitomo Csoport megalakulása óta eltelt 400 évben generációról generációra öröklődik.

A Sumitomo Üzleti Filozófiája több generáción keresztül, folyamatosan alakul, alapja a Sumitomo család alapítója, Masatomo Sumitomo (1585-1652) által írt "Monjuin Shiigaki”, Az alapító intelmei, amely összefoglalja a kereskedők számára legfontosabb szabályokat. A Sumitomo Üzleti Filozófiája alapelveit az Üzleti Alapelvek két cikke tartalmazza.

Üzleti Alapelvek

1. cikk A Sumitomo erősségének és prosperitásának forrása, hogy üzleti tevékenysége során az integritására és a józan gazdálkodásra helyezi az elsődleges hangsúlyt.

2. cikk A Sumitomo, a folyamatosan változó környezethez való eredményes alkalmazkodás érdekében előrelátó és rugalmas. Azonban semmilyen körülmények között nem törekszik könnyen elérhető nyereségre, és nem cselekszik józan belátás nélkül.

Az 1. cikk az integritást, a tisztességet helyezi minden elé, míg a 2. cikk a nyereség gyors és tisztességes elérése érdekében szükséges vállalkozói szellem fontosságát hangsúlyozza, ugyanakkor kiemeli a változó társadalmi környezethez való alkalmazkodás fontosságát, az üzleti tevékenységek megújításának szükségességét a könnyen elérhető nyereségre törekvés vagy a megalapozatlan cselekvés tilalma mellett.
A Sumitomo Üzleti Filozófiája, amely Az alapító intelmei megszületése óta generációról generációra öröklődik, továbbra is azokat az örökérvényű alapelveket fogalmazza meg, amelyek a Sumitomo Csoporthoz tartozó vállalatokat vezérlik üzleti tevékenységük során.
A Sumitomo Üzleti Filozófiája számos további hitvallást is magában foglal.
Így például a következőt: „A saját haszon és a mások haszna, a magán- és a közérdek egy és ugyanaz.” Más szóval, a Sumitomo üzleti tevékenysége járjon haszonnal a Sumitomo számára, ugyanakkor szolgálja a nemzet és a társadalom javát is. A Sumitomo Vállalatcsoporthoz tartozó vállalatoknak mindig ezt a szemléletet kell követniük.

A második hitvallás a „Grandiózus Terv”. Ez a rézbányászat, a Sumitomo valaha alaptevékenységének számító tevékenység aranykorából származik, amihez elengedhetetlen volt a hosszú távú vízió és a folyamatos erőfeszítés. A Vállalat korábbi vezetése a szélesebb kontextusban és hosszú távú perspektívákban gondolkodás, az egész nemzet és a társadalom javát szolgáló, előrelátó működés szemléletét hagyta örökül a vállalat mindenkori vezetőire.

A harmadik hitvallás: „Számunkra az ember a legnagyobb érték.” Az emberi erőforrás folyamatos kiművelése, fejlesztése az idők során a legfontosabb cél volt számunkra.

Ezért a Sumitomo Üzleti Filozófiája hangsúlyozza a vállalkozó szellem fontosságát, ami ahhoz szükséges, hogy a vállalat mindig egy lépéssel a változások előtt járjon, kiemeli az integritás és a józan gazdálkodás, valamint a könnyű haszonszerzés elkerülésének fontosságát, a közjó szolgálatát, és a hosszú távú gondolkodás jelentőségét. A Sumitomo Vállalatcsoport ezen üzleti filozófia jegyében tevékenykedik immár több mint 400 éve.